SPI NAND Flash
主页 ? 产品中心 ? 内存Flash ? SPI NAND Flash ? 产品一 ?
SPI接口快闪存储器芯片(SPI NAND FLASH)

采用SPI NAND flash的方案,主控(MCU)内可以不需要带有传统NAND的控制器,
只需要有SPI的接口,这样可以减少主控的成本
SPI NAND flash的封装形式多采用 WSON的封装,尺寸比传统的NAND flash TSOP的封装要小很多,
充分节省了PCB板的空间,管脚的数量,从而可以减小PCB的尺寸及层数,既满足了小型化的需求也降低了产品的成本。

型号 容量 电压(V) 描述 封装 包装 PDF
PN26Q04AWSIUG 4Gbit 1.7~1.9V 4Gbit SPI NAND WSON8 Tray 联系我们
PN26G04AWSIUG 4Gbit 2,7~3.6V 4Gbit SPI NAND WSON8 Tray 联系我们
PN26Q02AWSIUG 2Gbit 1.7~1.9V 2Gbit SPI NAND WSON8 Tray 联系我们
PN26G02AWSIUG 2Gbit 2,7~3.6V 2Gbit SPI NAND WSON8 Tray 联系我们
PN26G02ABGIUG 2Gbit 2,7~3.6V 2Gbit SPI NAND BGA24 8X6 Tray 联系我们
PN26Q01AWSIUG 1Gbit 1.7~1.9V 1Gbit SPI NAND WSON8 Tray 联系我们
PN26G01AWSIUG 1Gbit 2,7~3.6V 1Gbit SPI NAND WSON8 Tray 联系我们
PN26G01ABGIUG 1Gbit 2,7~3.6V 1Gbit SPI NAND BGA24 8X6 Tray 联系我们
备注:如需了解更多关于产品资讯,请联系我们 0755-2372 3970,我们竭诚为您服务。